Όχι ότι δεν είναι γίγαντες οι κάτοχοί τους, αλλά τόσο η σημειολογία του καθήκοντός τους, όσο και η σωματική τους κόπωση, τους κάνει ακόμα πιο τρανούς στα μάτια μας. Στο γυρισμό προς το σπίτι, λοιπόν, αν περνάτε από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δείτε τους.
Σκιάζουν και το κτίριο που βρίσκεται από πάνω τους…