Μεταφορικά να το πάρεις; Κυριολεκτικά να το πάρεις; Και με τα δύο να το πάρεις; Αυτή η καλημέρα είναι ο ορισμός του ινσέπσιον: Πιο γλυκιά αν ήταν, πηγαίνεις κατευθείαν στο φαρμακείο και ζητάς τεστ ζαγχάρου! ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!!