Να, ορίστε! Αυτά σας (μας) κάνουμε και θέλουμε όλοι μαζί να τα παρατήσουμε όλα και να πάρουμε διακοποδάνειο (από τώρα)! Δεν πα΄να τό’χει το κυματάκι του, τα μαζεύουμε και φεύγουμε όπως είμαστε! Βουτιά!