Λοιπόν, πάρτε το ποδήλατό σας! Εντάξει, να προσέχετε, δεν είναι φιλόξενη πόλη για ποδήλατα η Αθήνα, αλλά, πάρτε το! Έτσι, για να μην αφήνουμε τα παιδικά μας όνειρα να τα τρώνε οι επαναλαμβανόμενες και ίδιες συνήθειες! Έτοιμοι για σούζες;
Ναιιι!