Εξαρτάται από το πώς το βλέπουν τα μάτια σας: Θα δουν εκείνο που τους λείπει περισσότερο. Επίσης, εξαρτάται από το πώς κοιτάζετε την οθόνη. Αν -επί παραδείγματι- συγχρόνως κάνετε κατακόρυφο,
τότε βλέπετε τα πάνω κάτω.
Διαλέξτε!