Και δεν εννοούμε το δασύτριχο μπουτάκι του νεαρού στην άκρη κάτω δεξιά, αυτός μια χαρά την περνάει με τέτοια θάλασσα μπροστά του! Εννοούμε τον παφλασμό μέσα στη θάλασσα. Τον βλέπετε; Είναι το τέρας του Λοχ Νες; Είναι πεθερούλα με εξειδίκευση στα μακροβούτια; Ψηφίστε!