Όλα είναι θέμα οπτικής.
Θα δεις μέχρι εκεί όπου φτάνει το μάτι κοντά;
Γιατί δεν προσπαθείς να δεις από κάπου όπου το μάτι βλέπει μακριά;
Δοκίμασέ το! Ακόμα και τα άσχημα θα γίνουν όμορφα…