Τον ματιάσαμε τον ήλιο που λυσσάξαμε από το πρωί, τι ζεστός και τι λαμπερός και τι καλοκαιρινός που είναι! Ε, ήρθε η μπόρα και μας έδωσε και καταλάβαμε! Μπορεί να μας τα έκανε πάλι όλα λούτσα,
αλλά τουλάχιστον κράτησε λίγο.
(Είχατε τίποτα απλωμένα;)