Πιο κοντά… Κι άλλο… Όσο πιο κοντά, τόσο περισσότερο θα νοιώσετε το μεγαλείο εκείνου που κοιτάτε. Θα ανακαλύψετε λεπτομέρειες που χάνονταν στο σύνολο, στη γενικότητα. Υπόσχεση για σήμερα; Να εστιάζουμε κοντά αν θέλουμε να βλέπουμε μακριά!