Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα: Θα πάρουμε το λάστιχο και με την πρόφαση ότι θέλουμε να ποτίσουμε τα άνθη, τα φυτά, τις φυλλωσιές, θα τους κάνουμε όλους παπάκι! Ότι, και καλά, είναι τελευταία ημέρα στο σχολείο και παίζουμε μπουγέλα! Σκανδαλιά, ξεκίνα!