…ή την κούραση με τη γλυκάδα της ηρεμίας. Το σκοτάδι με το φως. Την πραγματικότητα με τα όνειρα. Τις πράξεις με τις σκέψεις. Αυτή η ισορροπία είναι που κάνει τη μέρα που φεύγει σπουδαία και τη νύχτα που έρχεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα…