Καλά, εδώ στα μέρη μας, πρωινό ίσον φραπεδιά και τσιγάρο. Όμως, κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς οι ειδικοί που λένε ότι είναι το σπουδαιότερο γεύμα. Άσε που πεινάς λιγότερο όλη την υπόλοιπη μέρα.
Τι λέτε; Το καθιερώνουμε;