Αν κρίνουμε από τις θέσεις για παρκάρισμα που βρίσκουμε τώρα που λείπουν όλοι διακοπές, όχι μόνο Κάτω Παρτάλι αλλά πάλι καλά που δεν βλέπουμε μουλάρια στο δρόμο. Τι εννοείς όταν λες ότι βλέπουμε; Όχι, όχι, δεν το λέμε μεταφορικά. Κυριολεκτικά το λέμε! Παρκάρετε ελεύθερα λοιπόν!