Απ’ όλες τις ημέρες, το Σάββατο μπορεί να κάνει τον μεγαλύτερο …θόρυβο, αλλά είναι αυτό που μας αρέσει! Στο κάτω κάτω, ας απομονώσουμε τους αδιάφορους κι ας επικεντρωθούμε στους λόγους για τους οποίους βγήκαμε τσάρκα! Γεια μας!