Την ξέρετε τη διαφορά: Η εικόνα που βλέπουμε με τα μάτια σε σχέση με εκείνη
που βλέπουμε με τη φαντασία, είναι η μέρα με τη νύχτα. Τώρα, λοιπόν, που φεύγει
η μέρα κι έρχεται η νύχτα, ας πιάσουμε
ένα βιβλίο κι ας πλάσουμε τον κόσμο
των σελίδων του!