Με άλλα λόγια, βάλε πάθος στην ημέρα που ξεκινά! Πού θα το βρεις; Σε μια αυθόρμητη ιδέα. Σε μια παρορμητική κίνηση. Ακόμα και σε μια πιο τολμηρή επιλογή στα ρούχα που θα φορέσεις σήμερα. Μερικά πράγματα είναι τόσο απλά…