Και βάζουμε χρώμα στο απόγευμά μας!
Να κλειστούμε στο γυμναστήριο με τέτοιο καιρό; Δεν μας βάζουν καλύτερα σε καταναγκαστική σύσκεψη με την Μέρκελ; Παίρνουμε τα ποδήλατά μας και
…σε άλλη παραλία!