Τέτοιες πρωτοβουλίες το αλεύρι! Μωρέ μπράβο του θάρρος! Είστε να το τηγανίσουμε και να το τρατάρουμε με μέλι, αντί για μεσημεριανό; Μεγάλη αμαρτία; Μεγάληηηη!