“Τη ζωή μου μηδενίζω / πάει να πει πως ξαναρχίζω.
Βάλαμε φωτιά στα φρένα / και μας έμεινε το γκάζι / με ταχύτητες μεγάλες / μοναχά η γη αλλάζει”.
(επειδή όλη μας η περιουσία όντως βρίσκεται στο μυαλό και στην καρδιά μας. Καλό απόγευμα!)