Για να είμαστε νηφάλιοι αύριο και να ψηφίσουμε σωστά. Για να μην δώσουμε ζωή σε κάποιον Μαυρογυαλούρο. Γιατί εδώ δεν είναι σινεμά, είναι real life. Ένα ποτό, λοιπόν, στα γρήγορα και μετά σπίτι. Έχει και την ψύχρα του εδώ που τα λέμε…