Οι επιστήμονες θα μπορούν να διαγράψουν τις αναμνήσεις σου!

Η συνεχής ανάπτυξη της επιστήμης έχει φέρει τους ειδικούς πολύ κοντά στο να μπορούν να θεραπεύσουν νοητικές παθήσεις. Οι επιστήμονες όμως έχουν αρχίσει συζητήσεις για τους κινδύνους που ελλοχεύουν καθώς και τις προοπτικές που μπορούν να δώσουν στην ανθρώπινη κοινωνία. Πλέον, οι επιστήμονες θα μπορούν να σβήσουν τη μνήμη σου αλλά το ζήτημα είναι άλλο. … Continue reading Οι επιστήμονες θα μπορούν να διαγράψουν τις αναμνήσεις σου!