Μια νέα έρευνα για την τελειομανία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και μπορεί να σε οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Πώς συνδέεται η τελειομανία με τα προβλήματα με το αλκοόλ;

Μια νέα έρευνα για την τελειομανία δημοσιεύτηκε στο Journal of Research in Personality, έδειξε μια ανησυχητική σύνδεση με την εξάρτηση στο αλκοόλ. Σε γενικές γραμμές, η τελειομανία είναι ένας παράγοντας κινδύνου την ανάπτυξη άγχους, κατάθλιψης και γενικά ψυχολογικών και διατροφικών αλλαγών.

Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των προβλημάτων με το αλκοόλ είναι περίεργες. Δεν υπάρχει μια γενική απόδειξη ότι οι τελειομανείς τείνουν να πίνουν περισσότερο. Ωστόσο, τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ όταν το καταναλώνουν, όπως black out, έλλειψη σημαντικών παραγόντων της καθημερινότητας, μια επιθετικότητα μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 263 ενήλικες και χρησιμοποιήθηκαν καθημερινά ερωτηματολόγια για να αξιολογηθεί η τελειομανία, οι συναισθηματικές καταστάσεις, τα κίνητρα για ποτό και τα προβλήματα με το αλκοόλ. Μερικά προβλήματα περιλαμβάνουν την παραμέληση ευθυνών, συγκρούσεις με τους άλλους, λήψη ρίσκων χωρίς νόημα και προβλήματα στις προσωπικές σχέσεις.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της τελειομανίας και των προβλημάτων λόγω του αλκοόλ. Μερικά ακόμη προβλήματα που καταγράφηκαν ήταν η αρνητική διάθεση και η κατανάλωση αλκοόλ για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει να κρύβουν τις ατέλειες από άλλους, τείνουν να βιώνουν αυξημένα αρνητικά συναισθήματα, όπως θλίψη, ντροπή, θυμό. Ως αποτέλεσμα κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν την κατανάλωση αλκοόλ ως έναν τρόπο για να λύσουν αυτά τα ζητήματα,

Και αυτά τα κίνητρα με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλότερο ποσοστό προβλημάτων με το αλκοόλ. Το παράδοξο είναι ότι οι τελειομανείς που τείνουν να έχουν περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι καταναλώνουν περισσότερο.

Διαβάστε περισσότερο:

Πως η τελειομανία μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκτονία