Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για τα δύο νέα κανάλια, καθώς θα κατατεθούν οι δύο νέες τηλεοπτικές άδειες στο ΕΣΡ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα δύο νέα κανάλια, μετά την αίτηση που είχε καταθέσει η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, ξεκίνησε και οι αιτήσεις στο ΕΣΡ θα γίνουν δεκτές στις 28 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 3.500.000 ευρώ (πλην Alter Ego) και από παράβολη υπέρ του δημοσίου ύψους 30.000 ευρώ.

Τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από δύο συμμετέχοντες;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ΕΣΡ:

  • 08.02.2019: Στα γραφεία του ΕΣΡ (10.00 πμ) παρουσιάζεται ο κωδικοποιημένος κατάλογος υποβολής των δικαιολογητικών προς τους ενδιαφερόμενους.
  • 28.02.2019: Τα μέλη του ΕΣΡ από τις 12.00 το μεσημέρι θα βρίσκονται σε «ανοικτή» διάσκεψη ως και τις 3.00 μ.μ.. για την υποδοχή των αιτήσεων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 3.500.000 ευρώ (πλην Αλτερ Εγκο) και από παράβολη υπέρ του δημοσίου ύψους 30.000 ευρώ. Την ίδια μέρα δημοσιοποιούνται οι συμμετέχοντες.
  • 04.03.2019: Αποσφράγιση και καταγραφή του περιεχομένου των φακέλων με δυνατότητα παράτασης μιας μέρας. Ακολουθεί ο ουσιαστικός έλεγχος επί της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των υποψηφίων στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Αν υπάρχουν ως δύο συμμετέχοντες, τότε μετά και τον έλεγχο του πόθεν έσχες των μετόχων, χορηγούνται οι άδειες, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 3,5 εκ. ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση(2+1 συμμετέχοντες) θα διενεργηθεί πλειστηριασμός για τις 2 άδειες. Αν μια από τις 2 άδειες δεν χορηγηθούν θα παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι και την προκήρυξη των θεματικών αδειών εθνικής εμβέλειας που ως τώρα είναι 3. Τότε θα προστεθεί σε αυτές και θα γίνουν 4.

Διαβάστε επίσης:

Προκήρυξη για δύο νέες τηλεοπτικές άδειες απ’ το ΕΣΡ