Βρυξέλλες για Eldorado Gold: Παράδειγμα προς αποφυγή η υπόθεση

LIKE US ON FACEBOOK

Ως «παράδειγμα προς αποφυγή» χαρακτήρισε αξιωματούχος της Ευρωζώνης την υπόθεση της Eldorado Gold, η οποία, όπως είπε, θα τεθεί στο Eurogroup της Παρασκευής «προκειμένου δούμε πώς δεν θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα, δηλαδή πώς θα αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοια προβλήματα».

Η πηγή της Ευρωζώνης εκτίμησε πως η τρίτη αξιολόγηση μπορεί να κλείσει μέχρι το τέλος του 2017, αρκεί η «Κυβέρνηση να μην καθυστερήσει».

Η ίδια πηγή σημείωσε πως στο Eurogroup της 15ης Σεπτεμβρίου θα τεθεί επί τάπητος το ελληνικό πρόγραμμα και ο προγραμματισμός για την τρίτη αξιολόγηση, όμως, δεν αναμένουμε να ληφθούν αποφάσεις.

Ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης εκτίμησε πως η εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς «η ελληνική πλευρά δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι στιγμής της απαραίτητες πληροφορίες για τη διάθεση της προηγούμενης δόσης».

Εκδόθηκαν δύο άδειες για την Ολυμπιάδα

Εκδόθηκαν οι δύο άδειες για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας απ’ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο  αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων μέσα στις επόμενες μέρες.

Με την πρώτη απόφαση τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην περιοχή της Ολυμπιάδας, και επιτρέπεται «η διάθεση του λεπτομερούς υπολείμματος κατεργασίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στο στεγανοποιημένο και υδραυλικά προστατευμένο -απομονωμένο τμήμα που προσδιορίζεται από τον ενοποιημένο χώρο απόθεσης 1-3, το δεξιό αντέρεισμα, την ανάντη παρειά του κατάντη αναχώματος και την λίμνη εκτάκτου ανάγκης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών».

Με τη δεύτερη, χορηγείται στην «Ελληνικός Χρυσός» άδεια λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, διάρκειας τριών ετών, με τον περιορισμό η ποσότητα του επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος ετησίως να μην υπερβαίνει τις 400.000 τόνους, όπως και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης κ.ά.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved