Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ

LIKE US ON FACEBOOK

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων 2019, μετά από Υπουργικές Αποφάσεις.

Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2019 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ορίζει ως ώρα έναρξης της εξέτασης η 08:30 π.μ., και είναι κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης, τουλάχιστον μισή ώρα πριν, μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος περιορίζεται αυστηρά στις τρεις (3) ώρες.

Για τα Γενικά Λύκεια το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Για τα ΕΠΑΛ έχει διαμορφωθεί το παρακάτω:

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019

Οι μαθητές που θέλουν να δώσουν Πανελλήνιες, τόσο οι μαθητές από Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), όσο και από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τι πρέπει να γνωρίζεις για τις αιτήσεις για Πανελλήνιες;

Συγκεκριμένα, οι μαθητές από αύριο Τετάρτη 20 Μαρτίου, έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου θα μπορούν να κάνουν την αίτησή τους. Αν λήξει η προθεσμία, τότε δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Παράλληλα, να σημειωθεί πως όλοι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μαθητές και απόφοιτοι, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Στην ίδια προθεσμία 20-29 Μαρτίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα τρία Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τα τρία αυτά Μουσικά Τμήματα.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!

Διάβασε επίσης:

Οι προθεσμίες για τους μαθητές που θέλουν να δώσουν Πανελλήνιες

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved