Ένα απ’ τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν μετά την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί το τι θα συμβεί με τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνουν τον όρο Μακεδονία ή παράγωγά του, καθώς χρησιμοποιείται ήδη από πολλές επιχειρήσεις. Λύσεις κοινώς αποδεκτές πρόκειται να θεσμοθετηθούν ώστε να μην υπάρξει κάποια περαιτέρω σύγχυση.

Η ονομασία “Μακεδονικός” χρησιμοποιείται στην επωνυμία 182 επιχειρήσεων όλων των κλάδων και από 39 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, ενώ σε 4.000 ανέρχονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον όρο για τα προϊόντα τους, με βάση στοιχεία του ΕΒΕΘ.

Η κρισιμότητα και βαρύτητα του ζητήματος αναγνωρίζεται και απο την ίδια την Συμφωνία στο εδάφιο Θ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1:

«Σε σχέση με το προαναφερόμενο όνομα και ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητές τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων, θα δημιουργηθεί μια διεθνής ομάδα ειδικών η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών. Τίποτε στο άρθρο 1(3)(θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση μέχρις ότου εξευρεθεί  αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτή την παράγραφο».

Ωστόσο υπάρχει το καθεστώς της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και τα εμπορικά σήματα, που αποτελούν δύο διαφορετικά θέματα. Η ονομασία “Μακεδονικός” αναφέρεται Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη για οίνους από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Η Ελληνική Προστατευόμενη Ένδειξη για τους οίνους «Μακεδονία» είναι κατοχυρωμένη στην επίσημη Κοινοτική βάση e-bacchus και χρησιμοποιείται περαιτέρω για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει στην ΠΓΔΜ να χρησιμοποιεί την επωνυμία «Μακεδονικός / Μακεδονία» για δικά της κρασιά.

Ακόμα κατοχυρωμένα ως ΠΟΠ είναι το τυρί “μπάτζος” σε συγκεκριμένους νομούς της Μακεδονίας. Ο διαχωρισμός των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ σχετίζεται με το πώς ορίζεται μια προστατευόμενη ένδειξη, που έχει να κάνει με το είδος της περιοχής, τα χαρακτηριστικά, την ιδιαιτερότητα του προϊόντος, κάνοντας πολλά να έχουν “τοπική” προέλευση. Έτσι έχουν κατοχυρωθεί τα φασόλια Πρεσπών ή τα Ροδάκινα Νάουσας  αλλά και όλες οι προστατευόμενες τοπικές ονομασίες οίνων που παράγονται στη Μακεδονία (Κοζάνη, Γουμένισσα, Νάουσα κ.λπ).

Έως τώρα 24 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κατοχυρώσει τα «Μακεδονικά» προϊόντα τους σε ευρωπαϊκό και 2 σε διεθνές επίπεδο.Οι εμπορικές ονομασίες και τα σήματα κατοχυρώνονται σε τρία επίπεδα: σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές, ενώ τα βήματα είναι τα εξής:

  • Εθνικό σήμα. Ηλεκτρονική Υποβολή.Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση και για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ. Η σχετική απόφαση Καταχώρισης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης.
  • Κοινοτικό σήμα ΕΕ.Ηλεκτρονική Υποβολή.

-Το βασικό τέλος καλύπτει μία κλάση και ανέρχεται σε 850 ευρώ για ηλεκτρονική αίτηση, ενώ για έντυπη 1.000 ευρώ.

-Το τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχεται σε 50 ευρώ.

-Το τέλος για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά κλάση.

  • Από την ημερομηνία δημοσίευσης και μετά, κάθε τρίτο πρόσωπο που πιστεύει ότι το σήμα δεν πρέπει να καταχωριστεί έχει προθεσμία τριών μηνών να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας το σήμα μπορεί να καταχωρηθεί. Όποια προθεσμία ταχθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός και μεγαλύτερη των 6 μηνών.
  • Διεθνές σήμα. Η κατοχύρωση ενός σήματος σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη διαδικασία αποστολής στο διεθνές γραφείο γίνεται μέσω Διεύθυνσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδος το οποίο κάνει τους βασικούς ελέγχους.

-Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη ενός σήματος βάσης, είτε εθνικό, είτε κοινοτικό. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται μέσω Internet στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int στη Γενεύη.

-Ένα παράβολο των 15 ευρώ, για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων.

-Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

-Ο χρόνος που απαιτείται για την απόφαση είναι έως 18 μήνες.

  • Οι εμπορικές ονομασίες και τα εμπορικά σήματα όμως δεν έχουν κάποια αυτόματη κατοχύρωση,ούτε υπόκεινται σε κάποιους αντίστοιχους περιορισμούς. Πρέπει ωστόσο να αναφέρεται η νέα συνταγματική ονομασία ώς χώρα προέλευσης. Είναι προφανές ότι η γειτονική χώρα θα χρησιμοποιήσει την ονομασία “Μακεδονικός”για να απευθύνεται και στη διασπορά στο εξωτερικό.

Για την Ελλάδα η Μακεδονία αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερη ιστορία και με πολιτιστικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών ρυθμίζει τις επίσημες χρήσεις των λέξεων Μακεδονία και μακεδόνας / μακεδονικός, με τη διευκρίνιση ότι ως προς τις ιστορικές και πολιτισμικές φορτίσεις έχουν διαφορετική αναφορά στις δύο χώρες.Απαγόρευση της χρήσης του όρου μακεδονικός στη ΠΓΔΜ δεν υπάρχει, πέραν των επίσημων εγγράφων και των αναφορών στο κράτος και τους πολίτες.

Διαβάστε ακόμα:

Ο Κοτζιάς αποκάλυψε το παρασκήνιο της Συμφωνίας των Πρεσπών