Πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες μένουν σε μισθωμένη κύρια κατοικία κι αυτή η μισθωμένη κατοικία αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης. Συγκεκριμένα, προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια (τεκμήριο αυτοκινήτου, ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης). Τι προσέχουμε στη φορολογική δήλωση όταν έχουμε ενοίκιο κύριας κατοικίας;

Τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας θα πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 5.1. του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Το ενοίκιο που πληρώσαμε το 2019 θα πρέπει να το δηλώσει μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κατοικίας στο πίνακα 6.12.

Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογούμενους που ενοικιάζουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

Αναλυτικά τι προσέχουμε στη φορολογική δήλωση όταν έχουμε ενοίκιο κύριας κατοικίας;

 1. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας κατοικίας;
 2. Θα  πρέπει  να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα  5.1.  Επιλέγοντας  το  κίτρινο  πλαίσιο,  θα  καταχωρήσετε  τα  στοιχεία  της  κατοικίας,  θα  τη  χαρακτηρίσετε  και  θα  επιλέξετε  μεταφορά στη δήλωση.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203.  Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.12
 3. Πώς  συμπληρώνω τον πίνακα 6.12  (ενοίκιο  κύριας  κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;
 4. Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνετε τους Α.Φ.Μ. των εκμισθωτών και το ποσό ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα.
 5. Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;
 6. Θα  πρέπει  να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα  5.1.  Επιλέγοντας  το  κίτρινο  πλαίσιο,  θα  καταχωρήσετε  τα  στοιχεία  της  κατοικίας,  θα  τη  χαρακτηρίσετε  και  θα  επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 207 ή 209.
  Στον πίνακα 6.14 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419, 420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.
 7. Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2019, πώς το δηλώνω;
 8. Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρήσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα  στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο.

Διάβασε ακόμα:

Ξεκίνησαν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2020