Τι να προσέξετε για να μην την πατήσετε με το Κτηματολόγιο και το Ε9 της εφορίας

LIKE US ON FACEBOOK

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η διασύνδεση του TAXISnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο, με βάση την υπουργική απόφαση.

Κτηματολόγιο και Ε9 της εφορίας θα συνδέονται και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να προσέξεις ώστε να μην έχεις άλλα δηλωμένα στο Κτηματολόγιο κι άλλα στο Ε9.

Με τη σύνδεση Κτηματολογίου και Ε9, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορέσουν να διασταυρώσουν τις δηλώσεις, διότι υπάρχουν ενδείξεις πως πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ακίνητα στο Κτηµατολόγιο, δεν τα έχουν δηλώσει στην Εφορία ολόκληρα ή δεν εµφανίζουν το πραγµατικό εµβαδόν τους.

Μάλιστα, υπάρχουν μερικοί ιδιοκτήτες -αν και ο αριθμός τους είναι περιορισμένος- που μπορεί να έχουν δηλώσει ακίνητα στο Ε9, τα οποία δεν τα έχουν δηλώσει στο Κτηµατολόγιο.

Με την επαλήθευση των στοιχείων εκτιμάται πως θα βγουν στην επιφάνεια και περιπτώσεις καταπατήσεων δηµοσίων εκτάσεων.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ∆Ε διαβάζουμε ξεκάθαρα την αναφορά στην «ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρµογών µε την Κτηµατολόγιο Α.Ε.», µε προοπτική να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2019.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος ∆ηµαράς, κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης ύστερα από την περιήγησή του στο Κεντρικό Γραφείο Κτηµατογράφησης στο Γαλάτσι, αναφερόμενος στο Ε9, είπε ότι θα πρέπει να προσκοµίζεται (µαζί µε άλλα έγγραφα) σε περίπτωση χρησικτησίας, ενώ «υπάρχει συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών ώστε να δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής υπενθύµισης και ενηµέρωσης των πολιτών µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων» στην περίπτωση που εντοπιστούν ιδιοκτήτες που δεν δήλωσαν στο Κτηµατολόγιο ακίνητα που έχουν δηλώσει στο Ε9.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτές οι διασταυρώσεις γίνονται ήδη στους δήµους Φιλοθέης και Μεσσήνης.

Αφού ολοκληρωθούν τα οριστικά έγγραφα στο Κτηµατολόγιο, θα υπάρχει ένα αναγνωριστικό για όλα τα ακίνητα, ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου).

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι εάν κάποιο ακίνητο δεν δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο, δεν θα µπορεί ούτε να µεταβιβαστεί ούτε να πουληθεί.

Διαβάστε ακόμα:

Βήμα βήμα η διαδικασία καταχώρησης ακινήτου | Η νέα εφαρμογή

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved