Τα σχολεία ξεκίνησαν κανονικά και με αφορμή την έναρξή τους, η Γ.Γ. Εμπορίου ανέφερε τι επιτρέπεται και τι όχι να πωλείται στα σχολικά κυλικεία.

Ειδικότερα, η Γ.Γ. Εμπορίου απευθυνόμενη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επιχειρηματίες των σχολικών κυλικείων, ανέφερε ότι με βάση το αρ. 115, παρ. 3 κ’ 4 της Υπ. Απόφ. 91354/24.08.2017 (ΦΕΚ Β’ 2983/2017), τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται μέσα στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ημερήσια και νυχτερινά), τα είδη του παρακάτω πίνακα θα πρέπει να διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως εξής:

Την ίδια στιγμή, απαγορεύεται η πώληση των καφέδων στους μαθητές τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών σχολείων. Οι καφέδες μπορούν να πωλούνται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.

Υποχρεωτικοί είναι οι τιμοκατάλογοι στους χώρους όπου διατίθενται τα παραπάνω είδη, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ορατοί από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.

Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών που αναγράφονται στον πίνακα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική κατά τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, ενώ η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν αφαιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί – σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

Ταυτόχρονα, για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις περί κανόνων υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών και χώρων εστίασης εντός των σχολείων και ο καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα πρόστιμα για όσους παραβιάσουν όλα τα παραπάνω ανέρχονται σε:

  • Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, 1.000 ευρώ
  • Για υπέρβαση τιμής, 1.000 ευρώ ανά είδος.
  • Για έλλειψη είδους, 1.000 ευρώ ανά είδος.

Αναφορικά με τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή «1520».

Διαβάστε ακόμη:

Έναρξη των μαθημάτων στις 9 για να λειτουργεί καλύτερα ο εγκέφαλος