Θες να ενταχθείς στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ; Δες τι πρέπει να κάνεις!

LIKE US ON FACEBOOK

Έναν μήνα προθεσμία έχεις εάν θέλεις να υποβάλλεις αίτηση για να ενταχθείς στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν μετά την αυλαία των φορολογικών δηλώσεων (30/7) και θα είναι ανοιχτές μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ:

«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.

Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση, τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου….».

Οι δύο επιλογές για το ΚΟΤ

Έχεις δύο επιλογές για να ενταχθείς στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ:  Το ΚΟΤ Α και το ΚΟΤ Β. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεσαι σε περίπτωση που λαμβάνεις ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) ενώ στην δεύτερη ομάδα εάν πληροίς συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Για να ενταχθείς στην πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α) απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο- μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το σπίτι. Οι αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος.

Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ, θα πρέπει να υποβάλλεις αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  (www.idika.gr). Σημειώνεται ότι βάσει του ΦΕΚ, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα δέχεται αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved