Θέμα ημερών η προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών

LIKE US ON FACEBOOK

Θέμα ημερών είναι πλέον η προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών. Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ενέκρινε ομόφωνα την προκήρυξη για τη διαδικασία χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας, γενικού περιεχομένου και ενημερωτικού προγράμματος.

Θυμίζουμε ότι συνολικά θα δοθούν επτά τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΣΡ, Ρ. Μορώνη, στόχος είναι η προκήρυξη να δημοσιευθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου. 

Η ανάρτησή της θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος που έχει περάσει απ’ την Βουλή. Η πλήρης διαδικασία της δημοπρασίας θα αποφασιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Το χρονικό περιθώριο από τη δημοσίευση της προκήρυξης είναι 45 ημέρες.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες;

  • Καταργείται η κατηγορία «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου» και χορηγείται άδεια μόνο γενικού περιεχομένου.
  • Επανακαθορίζεται η νομική μορφή και η έδρα των εταιρειών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Η πρόβλεψη αφορά πλέον ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή κράτους μέλους της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
  • Καθιερώνεται η υποχρέωση του ΕΣΡ για επαναπροκήρυξη σε περίπτωση που απονεμηθούν λιγότερες από επτά άδειες, εφόσον υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία.
  • Απαγορεύεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος των δημοπρατούμενων αδειών.
  • Οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου, που δεν θα συμμετάσχουν σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η σημερινή λειτουργία τους όπως και εκείνοι που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών, αντίστοιχα.
  • Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved