Τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ε.Ε. | Μια σπουδαία απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Μια σπουδαία απόφαση έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Θα απαγορευτούν τα πλαστικά μιας χρήσης στα κράτη της Ε.Ε. Το τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ε.Ε. έρχεται, αφού εγκρίθηκε το σχετικό σχέδιο απ’ τους Ευρωβουλευτές κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το σχέδιο είναι τα πλαστικά προϊόντα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ε.Ε. | Μια σπουδαία απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.