Τέλος πληρωμές με κάρτα στα ταξί σύμφωνα με τα όσα ορίζει νέα τροπολογία που πέρασε τις προηγούμενες μέρες απ’τη Βουλή. Ποιες εφαρμογές συγκεκριμένα αφορά;

Τέλος οι πληρωμές με κάρτα στα ταξί και ειδικότερα οι πληρωμές που γίνονται μέσω εφαρμογών ταξί, όπως είναι το BEAT. Αυτό αναφέρει με ανακοίνωσή της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΤΑ), η οποία ενημερώνει για την απαγόρευση της είσπραξης του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρεία.

Δηλαδή, όπως εξηγεί η ΠΟΕΙΤΑ το κόμιστρο το εισπράττει μόνο ο οδηγός ταξί και η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα με την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου) και αφορά μόνο την συμφωνηθείσα προμήθεια. Οτιδήποτε διαφορετικό συνιστά φορολογική παράβαση.

Όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΤΑ:

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΙΤΑ αναφέρει, όσοι συνάδελφοι συνεργάζονται με εταιρίες εφαρμογών πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν 4607/2019 και συγκεκριμένα το άρθρο 75 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4530/2018 ως εξής: 1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί».

Δες και αυτό:

Η Lime μειώνει την ταχύτητα των πατινιών και διανέμει κράνη για την ασφάλεια των πολιτών