Οριστικό τέλος για τα βιβλιάρια υγείας που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς αυτά θα πρέπει όλοι να τα αντικαταστήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Πώς μπορείς να αποκτήσεις τον ατομικό φάκελο υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Έθνος τους επόμενους μήνες θα πρέπει όλοι οι πολίτες να διαθέτουν Προσωπικό Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, καθώς αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους σύμφωνα με τον νέο νόμο του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντός των επόμενων 15 ημερών αναμένεται και η έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα εξειδικεύει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του ατομικού φακέλου υγείας αλλά και θα περιγράφει και ποιος θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που θα περιέχει.

Ο νέος Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) πρόκειται να βάλει ένα οριστικό τέλος στα απαρχαιωµένα βιβλιάρια υγείας, ενώ αυτόν οι πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ, ασφαλισµένοι ή µη, θα πρέπει να τον αποκτήσουν µέσω του οικογενειακού τους γιατρού. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο νέος νόμος: «Το περιεχόµενο του ΑΗΦΥ τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο».

Ταυτόχρονα, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας θα πρέπει να τον δηµιουργούν οι οικογενειακοί γιατροί µε την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς.

Έλλειψη γιατρών

Σύμφωνα με το Έθνος, η δυσκολία ανεύρεσης ελεύθερου οικογενειακού γιατρού για ραντεβού έχει προκαλέσει προβλήµατα στους ασφαλισµένους, οι οποίοι και δεν βρίσκουν να εξεταστούν δωρεάν και δεν µπορούν να αποκτήσουν τον φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα ιατρικά τους δεδοµένα.

Εξάλλου, οι διαθέσιµοι οικογενειακοί γιατροί τόσο µέσω του ΕΟΠΥΥ όσο και στις δηµόσιες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) δεν ξεπερνούν τους 1.200 για πάνω από 10 εκατ. ασφαλισµένους. Έτσι µε τον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, προβλέπεται ότι τον φάκελο µπορούν να τον δηµιουργήσουν ακόµη και ιδιώτες παθολόγοι, γενικοί ιατροί ή παιδίατροι, οι οποίοι δεν έχουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.

Όµως, ο ασφαλισµένος θα πρέπει να τους επισκεφθεί καταβάλλοντας από την τσέπη του το κόστος της επίσκεψης. Η πρόβλεψη αυτή έγινε δεδοµένης της δυσκολίας ανεύρεσης οικογενειακού γιατρού, αφού ο κλάδος αρνείται να συνάψει συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ λόγω των χαµηλών αµοιβών.

Στον νέο νόµο σηµειώνεται: «Ο ΑΗΦΥ ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό, στον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραµµένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιηµένο και εξουσιοδοτηµένο από το σύστηµα αρχειοθέτησης του ΑΗΦΥ».

Την ίδια ώρα, όλοι οι γιατροί, και συγκεκριµένα όσοι έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν όλα τα στοιχεία του ασθενούς στον φάκελό του.

Η υποχρέωση για το ιατρικό προσωπικό της χώρας θα υπάρχει µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. «Οι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι και εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του Συστήµατος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), υποχρεούνται να καταχωρίζουν στον ΑΗΦΥ όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωµατικής ή ψυχικής υγείας του ατόµου», σημειώνεται στον νέο νόµο για το ιατρικό προσωπικό.

Σημειώνεται ακόμη ότι µέχρι σήµερα έχουν ήδη δηµιουργηθεί 200.000 ατοµικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας, ενώ τους επόµενους µήνες θα ξεκινήσει η διαδικασία ενσωµάτωσης διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ η Η∆ΙΚΑ, η εταιρεία του ∆ηµοσίου που διαχειρίζεται τον Ατοµικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, προετοιµάζει και την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων.

Ρυθμίσεις για φάρμακα – εξετάσεις

Παράλληλα, μια νέα ρύθµιση που θα διευκολύνει τους ανασφάλιστους συµπεριλήφθηκε στον νέο νόµο του υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, οι ανασφάλιστοι θα µπορούν να αποκτούν τον δικό τους ατοµικό φάκελο υγείας και από ιδιώτες γιατρούς, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 104 θα µπορούν και να «γράφουν» τα φάρµακά τους σε ιδιώτες γιατρούς, όπως και τα παραπεµπτικά για τις διαγνωστικές τους εξετάσεις. Μέχρι σήµερα η δυνατότητα αυτή υπήρχε µόνο σε δηµόσιες µονάδες υγείας. Συνεπώς και ο ιδιώτης οικογενειακός γιατρός θα µπορεί να τους δηµιουργεί και τον ηλεκτρονικό τους φάκελο υγείας. Ωστόσο, τις εξετάσεις ή άλλες θεραπείες υποχρεωτικά οι ανασφάλιστοι θα πρέπει να τις εκτελούν σε δηµόσιες µονάδες υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 104: «Οι πιστοποιηµένοι στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) ιατροί έχουν το δικαίωµα να συνταγογραφούν φάρµακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε δηµόσιες δοµές υγείας».

Να σηµειωθεί ακόμη ότι οι πολίτες που θα δηµιουργήσουν στον οικογενειακό γιατρό τον ατοµικό τους φάκελο θα παραλαµβάνουν και κωδικούς πρόσβασης ώστε να µπορούν να ενηµερώνονται για το περιεχόµενο, ενώ όποιος γιατρός µπει στον προσωπικό τους φάκελο χωρίς να παρευρίσκονται ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, θα λαµβάνουν µήνυµα στο κινητό ή e-mail.

Διαβάστε ακόμη:

Όσα θέλεις να ξέρεις για την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας

Photo: xristika.gr