Μ’ ένα tweet της η Έφη Αχτσιόγλου ενημέρωσε ότι πιστώνεται το απόγευμα της Παρασκευής στους δικαιούχους η 13η σύνταξη.

Στους λογαριασμούς των συνταξιούχων η 13η σύνταξη, παρά το ότι στην αρχή είχε γίνει γνωστό πως θα πιστωθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης άλλαξε, όπως ενημέρωσε η υπουργός Εργασίας, και οι συνταξιούχοι θα δουν το απόγευμα της Παρασκευής το ποσό που τους αναλογεί στους λογαριασμούς τους.

λογαριασμούς των συνταξιούχων η 13η σύνταξη

Σύμφωνα με την τροπολογία για την χορήγηση της 13ης σύνταξης, στους δικαιούχους κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία, χορηγείται από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη.

Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης, εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων 1 έως 3 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ.6 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Παράλληλα προβλέπονται:

  • Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.
  • Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους.
  • Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να αυξάνονται τα ποσοστά της παρ. 2, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της 13ης σύνταξης και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Σημειώνεται επίσης πως οι πληρωμές των συντάξεων για τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή τις 31 του μήνα.

Διαβάστε ακόμα:

Ο “πόλεμος” των… spots για τις συντάξεις (Video)