Στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη δικαστική αστυνομία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Αυγούστου 2018 και θα τεθεί σε ισχύ με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Πιο συγκεκριμένα, η δικαστική αστυνομία θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πολιτικό και το αστυνομικό, ενώ θα έχει το καθένα απ΄αυτά ξεχωριστές αρμοδιότητες και επικεφαλής τον διευθύνοντα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας όπου ανήκουν.

Τις πρώτες θέσεις θα καλύψουν αρχικά 70 άτομα προκειμένου να συνδράμουν το έργο των εισαγγελέων και των ανακριτών.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Δικαστικής Αστυνομίας:

  • η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών πράξεων,
  • η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και η   διενέργεια αυτόφωρων συλλήψεων,
  • η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,
  • η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,
  • η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,
  • η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής,
  • η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,
  • η βεβαίωση αξιόποινων πράξεων, των οποίων οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και
    κάθε άλλη διαδικαστική πράξη που θα της ανατεθεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Στις θέσεις του αστυνομικού προσωπικού θα διορίζονται Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι πάνω από 30 χρονών, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιλεχθούν θα διορίζονται στις θέσεις προσωπικού Αστυνομικού κλάδου με τον βαθμό του φρουρού, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης σε Σχολές του υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα έχει διάρκεια δύο μηνών.

Οι διοριζόμενοι αναμένεται να ολοκληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση με τρίμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στα περιφερειακά τμήματα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις άδειες των εργαζομένων

Photo: INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ