Αλλάζουν ενόψει Καλοκαιριού οι ώρες κοινής ησυχίας, όπως ορίζεται στην αστυνομική διάταξη 3 του 1996.

Αυτές είναι οι νέες ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες αλλάζουν σε λίγες μέρες και διαμορφώνονται με ορισμένες διαφοροποιήσεις τη θερινή περίοδο σε σύγκριση με την χειμερινή περίοδο.

Πιο αναλυτικά, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι οι εξής:

  • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου. Η θερινή περίοδος ξεκινάει αυτή την Κυριακή.

Χειμερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Τι πρέπει να κάνεις εάν παραβιάζονται οι ώρες κοινής ησυχίας:

Eάν αντιληφθείς ότι κάποιος γείτονάς σου παραβιάζει τις ώρες κοινής ησυχίας, τότε μπορείς να απευθυνθείς στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης. Παράλληλα, μπορείς να υποβάλλεις έγκληση σε βάρος του παραβάτη ή των παραβατών.

Όπως ορίζει η σχετική διάταξη της ΕΛ.ΑΣ., οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει έκκληση προς τους πολίτες να δείχνουν σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας και να μην είναι θορυβώδεις τις προκαθορισμένες ώρες.