Σημαντική απόφαση: Τέλος οι κατασχέσεις εφάπαξ & συντάξεων για κόκκινα δάνεια

LIKE US ON FACEBOOK

Απόφαση- σταθμός για τα κόκκινα δάνεια, αφού η Δικαιοσύνη βάζει τέλος στις κατασχέσεις των εφάπαξ και των συντάξεων. Τι ορίζει η νέα απόφαση;

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο είχε πουλήσει σε ξένα funds στεγαστικό δάνειο, διατάχθηκε να αποδεσμεύσει ένας μέρος του εφάπαξ το οποίο είχε κατασχεθεί. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση βάζει τέλος στις κατασχέσεις εφάπαξ και συντάξεων για κόκκινα δάνεια.

Η δικαστική απόφαση απαγορεύει την παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού απ’ τη σύνταξη του συνταξιούχου που έχει κόκκινο δάνειο.

Η εν λόγω απόφαση αφορά μια εφοριακό υπάλληλο, η οποία είχε λάβει στεγαστικό δάνειο 130.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Απ’ το 2003, τις δόσεις του δανείου τις κατέβαλε διότι γινόταν απευθείας παρακράτηση από τον μισθό της και το αρχικό κεφάλαιο είχε μειωθεί περίπου στα 93.000 ευρώ, ενώ ήδη είχε υπαχθεί στο καθεστώς του «νόμου Κατσέλη» (νόμος 3869/2010).

Ωστόσο, η εφοριακός επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί και σύμφωνα με ρήτρα της δανειακής σύμβασης που είχε υπογράψει, τα ¾ του εφάπαξ, έπρεπε να πάνε για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο funds του Λονδίνου που το είχε αγοράσει.

Η πρώην εφοριακός προσέφυγε στα δικαστήρια και το Μάιο του 2018 με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης διατάχθηκε η αναστολή «κάθε πράξης εκτέλεσης επί της περιουσίας της», όπως διατάχθηκε και η «μη μεταβολή της περιουσίας της».

Ωστόσο, ενώ από το ΕΤΕΑΕΠ έπρεπε να πάρει εφάπαξ 28.378 ευρώ, το ποσό των 21.283 ευρώ (τα ¾ δηλαδή του εφάπαξ) διαβιβάστηκε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο funds που είχε αγοράσει πακέτο τα δάνεια από το εν λόγω Ταμείο.

Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη προσέφυγε εκ νέου στα δικαστήρια, τα οποία με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανέστειλαν έως την έκδοση οριστικής απόφασης «κάθε ατομικό καταδιωκτικό μέτρο κατά της περιουσίας της» και ειδικά την παρακράτηση από το funds «μέρος από το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης που έχει λάβει λόγω συνταξιοδότησης».

Την ίδια στιγμή, διατάχθηκε προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προς το funds του Λονδίνου «η αποδέσμευση του εφάπαξ ποσού προκειμένου να αποκατασταθεί η περιουσία της στο επίπεδο που θα ευρισκόταν αν δεν είχε παραβιασθεί η προσωρινή διαταγή του Μάιου του 2018».

Η απόφαση απ’ το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η αίτηση της εφοριακού θα ευδοκιμήσει «λόγω της ανυπαίτιας περιέλευσης της σε αδυναμία πληρωμής, η οποία οφείλεται στην μείωση των μισθών της, αλλά και των συντάξεων σε σχέση με τις προσδοκόμενες λόγω πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής και προς εκπλήρωση του σκοπού των ενδίκων ρυθμίσεων απαιτείται η διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας της, ώστε χρησιμοποιηθεί ως βάσης για την ρύθμιση των χρεών της και την απαλλαγή της από αυτά».

Δέον να απαγορευτεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η παρακράτηση από τη σύνταξή της δημοσίας υπαλλήλου οποιουδήποτε ποσού για την εξυπηρέτηση του δανείου που τις έχει χορηγηθεί, όπως και η δέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο πρέπει να διατεθεί κατά την οριστική ρύθμιση από το δικαστήριο για την ικανοποίηση του πιστωτής της, απαγορευμένης της διαχείρισης και διάθεσης από την ίδια την υπάλληλο

Διαβάστε ακόμα:

Πού διαμορφώνεται τελικά το όριο για την προστασία της κύριας κατοικίας;

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved