Σημαντική απόφαση για την LGBTQ+ κοινότητα απ’ το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την LGBTQ+ κοινότητα έλαβε το Δικαστήριο της Ε.Ε. δίνοντας δικαιώματα σ’ όλους τους συζύγους ομοφυλόφιλων στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι οι χώρες – μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να παραχωρούν δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομοφυλόφιλων Ευρωπαίων πολιτών, ακόμη … Continue reading Σημαντική απόφαση για την LGBTQ+ κοινότητα απ’ το Δικαστήριο της Ε.Ε.