Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την LGBTQ+ κοινότητα έλαβε το Δικαστήριο της Ε.Ε. δίνοντας δικαιώματα σ’ όλους τους συζύγους ομοφυλόφιλων στα κράτη- μέλη της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι οι χώρες – μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να παραχωρούν δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομοφυλόφιλων Ευρωπαίων πολιτών, ακόμη και αν οι ίδιες δεν αναγνωρίζουν τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Ρουμανικές δικαστικές Αρχές είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο προκειμένου να καθορίσουν την κατάσταση ενός ζεύγους ομοφυλόφιλων ανδρών, ενός Ρουμάνου και ενός Αμερικανού. Οι δύο τους παντρεύτηκαν στις Βρυξέλλες το 2010 και δύο χρόνια αργότερα ζήτησαν από το Βουκουρέστι ν’ αναγνωρίσει τον γάμο τους για να μπορέσει ο Αμερικανός να εγκατασταθεί στην χώρα μαζί με τον σύζυγό του.

Ο εισαγγελέας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα Μέσα, στην οποία αναφέρει πως «το νομικό πρόβλημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης δεν είναι η αναγνώριση του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου αλλά εκείνο της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ε.Ε.. Μολονότι οι χώρες – μέλη είναι ελεύθερες να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, δεν επιτρέπεται να παρεμποδίσουν την ελεύθερη διαμονή ενός πολίτη της Ένωσης, αρνούμενες να χορηγήσουν στον σύντροφό του, που ανήκει στο ίδιο φύλο αλλά είναι πολίτης χώρας εκτός της Ε.Ε., το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στο έδαφός τους».

Ο ίδιος εκτίμησε πως η έννοια του συζύγου θα πρέπει να έχει μια «ενιαία» ερμηνεία εντός της Ε.Ε. και ότι η οδηγία που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι ουδέτερη «όσον αφορά το φύλο των ανθρώπων και το πού έχει τελεστεί ο γάμος τους».

Ο εισαγγελέας μίλησε, τέλος, για «μια γενική εξέλιξη των κοινωνιών σε ό,τι αφορά τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου» και τόνισε πως η νομολογία του ΔΕΕ σύμφωνα με την οποία ο όρος «γάμος» αφορά δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου δεν ευσταθεί πλέον.

Στην Ε.Ε. 16 χώρες αναγνωρίζουν το γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και μερικές ακόμα έχουν αναγνωρίσει την πολιτική ένωση.

Στη Ρουμανία, η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Photo: Marc Mueller/EPA