Σε αναμονή σχεδόν οι μισές αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου | Τα σημεία που θέλουν προσοχή

LIKE US ON FACEBOOK

Με αρκετά προβλήματα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου. Το συχνότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Σε αναμονή σχεδόν οι μισές αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου ενώ μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχαν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ 150.429 αιτήσεις. Γι’ αυτό και η ΗΔΙΚΑ για να διευκολύνει τους δικαιούχους έδωσε μια σειρά από απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για το επίδομα ενοικίου.

Προς το παρόν, απ’ τις 150.429 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν ήδη εγκριθεί οι 54.578 που αντιστοιχούν σε 140.643 δικαιούχους με το μηνιαίο κόστος του επιδόματος να ανέρχεται σε 6,578 εκατ. ευρώ. Σε αναμονή βρίσκονται 70.309 αιτήσεις ενώ 9.843 απορρίφθηκαν και 15.082 ακυρώθηκαν.

Η διάρκεια του μισθωτηρίου, τα μηδενικά μισθωτήρια, η συναίνεση μέλους και η διαμονή είναι ανάμεσα στα ζητήματα στα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι περισσότεροι ενοικιαστές.

Γι’ αυτό στην παρακάτω λίστα με ερωτήσεις, η ΗΔΙΚΑ εξηγεί ακριβώς τι συμβαίνει στην κάθε περίπτωση, ενώ ξεκαθαρίζει πως πλέον το πρόβλημα με τα «μηδενικά μισθωτήρια» έχει επιλυθεί.

Μηδενικά μισθωτήρια

Ερ. Υποβάλλω την αίτηση κι ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου, η αίτηση δεν εγκρίνεται με την αιτιολογία ότι το ποσό του ενοικίου είναι μηδενικό.

Απ. Ήταν πρόβλημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης από το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και έχει ήδη επιλυθεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.

Διάρκεια μισθωτηρίου

Ερ. Γιατί ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου δεν μου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο;

Απ. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης. Άρα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μαρτίου θα πρέπει το μισθωτήριο να μην έχει ημερομηνία λήξης πριν την 30/09/2019.

Εάν το μισθωτήριό σας δεν καλύπτει την παραπάνω προϋπόθεση, μπορείτε να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης του μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, και μετά να υποβάλετε αίτηση για το επίδομα.

Συναίνεση μέλους

Ερ. Πως γίνεται η συναίνεση μέλους ηλεκτρονικά;

Απ. Η συναίνεση μέλους μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis.

Όταν γίνει η αίτηση από τον αιτούντα και αποθηκευθεί προσωρινά, θα πρέπει τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να μπουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxis. Όταν θα μπουν στην πλατφόρμα, θα τους ζητηθεί αυτομάτως η συναίνεση για την αίτηση στην οποία έχουν συμπεριληφθεί ως μέλη του νοικοκυριού.

Εάν τα άλλα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν κωδικούς θα πρέπει να αποκτήσουν μέσω της ΔΟΥ.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας με την προσκόμιση του έντυπου συναίνεσης υπογεγραμμένου από όλα τα ενήλικα μέλη.

Διαμονή

Ερ. Τι απαιτείται για την πιστοποίηση της πενταετούς παραμονής στη χώρα του ατόμου που υποβάλλει αίτηση;

Απ. Εφόσον δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά η πενταετής παραμονή στη χώρα, θα πρέπει να προσκομισθεί στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας κάποιο αποδεικτικό (π.χ. αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο, φορολογική δήλωση προηγούμενων ετών όπου ο αιτών έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος, αποδεικτικό εργασίας κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποχρέωση πενταετούς παραμονής ισχύει για το άτομο που υποβάλει την αίτηση είτε είναι αλλοδαπός είτε ημεδαπός.

Στεγαστικό δάνειο

Ερ. Το επίδομα ενοικίου αφορά μόνο όσους έχουν μισθωμένη κατοικία ή και αυτούς που έχουν στεγαστικό δάνειο;

Απ. Το επίδομα ενοικίου είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Διαβάστε πώς να κάνετε την αίτησή σας:

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου | Πώς να κάνετε την αίτηση

Photo: Pixabay
Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved