Ριζικές αλλαγές στις επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία του ΕΟΠΥΥ

LIKE US ON FACEBOOK

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, πλέον, θα μπορούν να επισκέπτονται τους γιατρούς και τα νοσοκομεία του ΕΟΠΥΥ μόνο με παραπεμπτικό απ’ τον οικογενειακό γιατρό.

Οι ριζικές αλλαγές στις επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία του ΕΟΠΥΥ που έρχονται έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο και αναμένεται να δούμε εάν το νέο σύστημα (gate keeping) θα προκαλέσει την μεγάλη ταλαιπωρία που προαναγγέλουν.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ουσιαστικά, ορίζει πως ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει παραπεμπτικό απ΄τον οικογενειακό γιατρό για να μπορεί να λάβει περίθαλψη απ’ τις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Η απόφαση αναφέρει πως: «Ο οικογενειακός γιατρός, αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την «κυκλοφορία» του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. Ο οικογενειακός γιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο».

Για τα παραπεμπτικά απ’ τον οικογενειακό γιατρό ορίζονται 3 κατηγορίες:

  • η άμεση παραπομπή, με ισχύ 10 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,
  • η προληπτική παραπομπή, με ισχύ 60 ημερολογιακών ημερών για μια επίσκεψη σε ειδικό ιατρό,
  • η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα (12) μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (ΗΔΙΚΑ).

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

Αντιδράσεις απ’ τον ιατρικό κόσμο

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει πως απ’ την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης, οι επισκέψεις σε συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν εάν δεν προϋπάρχει η έγκριση παραπομπής από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων δομών.

Όποιος ασθενής δεν έχει έντυπο παραπομπής δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω του ΕΟΠΥΥ, καθώς η δαπάνη της επίσκεψης δεν θα αποζημιωθεί στον συμβεβλημένο ιατρό από το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που σημειώνει πως:

«Ο ιατρικός κόσμος έχει επανειλημμένως εκφράσει τις αντιρρήσεις του για το gate keeping, ενόψει αφενός της αποτυχίας του συστήματος, όπου αυτό εφαρμόστηκε, και αφετέρου της ιδιαιτερότητας της χώρας μας που διαθέτει μεγάλο αριθμό υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, το οποίο γίνεται ανάρπαστο από τα συστήματα υγείας των άλλων χωρών. Στερεί από τον Έλληνα ασθενή το γιατρό που έχει ανάγκη και οδηγεί τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας στη μετανάστευση. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει ελεύθερη επιλογή γιατρού για όλους τους ασθενείς, στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας».

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζει ο τρόπος αγοράς γυαλιών οράσεως μέσω ΕΟΠΥΥ

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved