Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δεν θα πρέπει φυσικά να εργάζονται, αλλά καθώς πολλοί κανονισμοί και οδηγίες παραβιάζονται, ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε πως θα κόβονται πρόστιμα σε όσους εργοδότες δεν συμμορφώνονται.

Ποιο είναι το πρόστιμο όταν εργάζονται εργαζόμενοι σε αναστολή;

Το πρόστιμο είναι ύψους 1.200 ευρώ κι αφορά εργοδότες που θέτουν εργαζόμενους σε αναστολή και τους υποχρεώνουν να εργάζονται. Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην ΕΡΤ θεσμοθετείται νέο πρόστιμο με οριζόντια λογική για την περίοδο κατά την οποία ισχύουν τα έκτακτα μέτρα κατά του κορονοϊού Covid-19. Το πρόστιμο των 1.200 ευρώ θα υπολογίζεται ανά εργαζόμενο που εργάζεται ενώ είναι σε αναστολή.

Η αναστολή της σύμβασης εργασίας πρέπει να αφορά υποχρεωτικά συνεχόμενο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών ανά μισθωτό και μπορεί να εφαρμοστεί με έναρξη εντός της περιόδου 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου.

Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία και ο εργοδότης δεν καταβάλλει μισθό. Οι εργοδότες μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν την 21η Μαρτίου.

Η αναστολή ανά μισθωτό πρέπει να ισχύει για συνεχόμενο και ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Όσοι αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους και όχι του συνόλου, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν μπαίνουν σε αναστολή να κάνουν χρήση των μέτρων εκ περιτροπής εργασίας (εργασία 2 εβδομάδες το μήνα και μισθός 50%) ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (άρθρα 9 και 10 της ΠΝΠ 20ης Μαρτίου).

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου απαγορεύονται οι απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού.

Τηλεργασία και αναστολή

Σημειώνεται πως υπάρχει ειδική ρήτρα ισχύει που επιτρέπει τον συνδυασμό αναστολής σύμβασης εργασίας και τηλεργασίας με επιμίσθιο για “πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης”. Στην πρόσκαιρη τηλεργασία μπορεί να μπει μόνο το 10% των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Η παρεχόμενη εργασία με τηλεργασία πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού

Ο υπουργός έσπευσε να επαναλάβει ότι η άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα θα παραταθεί έως και τις 24 Απριλίου, καθώς το μέτρο λήγει την ερχόμενη παρασκευή 10 Απριλίου.

Διαβάστε ακόμα:

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος των 800 ευρώ