Η νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ περιλαμβάνει 8.166 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και περιλαμβάνει 8.166 θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Η υποβολή αίτησης στο ΑΣΕΠ

Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ, θα γίνεται από τους υποψήφιους αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.asep.gr, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά κατηγορία:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται με υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. των θέσεων τις οποίες διεκδικούν.

Η διεύθυνση είναι:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Παρασκευής 16 Μαρτίου.
  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Δευτέρας 12 Μαρτίου.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της Τρίτη 27 Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Photo: INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ