Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ

LIKE US ON FACEBOOK

Αναλυτικά πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ, ποιοι το δικαιούνται και πώς υπολογίζεται το δώρο στον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, το δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Το ποσό που δικαιούνται, ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον παίρνουν το επίδομα απ’ την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Το ποσό, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στα 360 ευρώ.

Εάν λάμβαναν επίδομα για διάστημα μικρότερο απ’ το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ για το 2019; Αυτό αναμένεται να δοθεί στους επιδοτούμενους ανέργους απ’ τον ΟΑΕΔ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα;

Το ποσό του δώρου Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος που αρχίζει απ’ την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Συνεπώς, ο εργαζόμενος που η σχέση εργασίας του με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη την παραπάνω χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ωστόσο, για τους εργαζόμενους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Εκτός απ’ την περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Τέλος, για να υπολογίσεις μόνος σου το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούσαι, μπορείς να το κάνεις και μέσω της online εφαρμογής του ΚΕ.Π.Ε.Α., πατώντας το συγκεκριμένο link: https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php.

Διαβάστε ακόμη:

Μια ημέρα άδεια σε γυναίκες για γυναικολογικό έλεγχο
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved