Από σήμερα, Δευτέρα 4 Ιουνίου, τίθεται σε ισχύ η χαλάρωση των capital controls και συνεπώς αυξάνεται το μηνιαίο ποσό ανάληψης. Όλες οι αλλαγές για τις τραπεζικές συναλλαγές, όπως είναι δημοσιευμένες στο ΦΕΚ.

Πόσα χρήματα μπορείς να σηκώσεις πλέον απ’ το ΑΤΜ; Με βάση την χαλάρωση των capital controls, πλέον μπορείς να κάνεις ανάληψη 5.000 ευρώ τον μήνα, από 2.300 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος το μηνιαίο όριο.

Οι υπόλοιπες αλλαγές (πλην της μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου) ισχύουν με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τη νέα χαλάρωση των capital controls, ισχύουν τα εξής:

  • Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 2.300 ευρώ σε 5.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσού των 5.000 ευρώ, ανά ημερολογιακό μήνα, ανά καταθέτη (Customer ID) ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως του ποσού των 4.000 ευρώ, ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο, από 1 Ιουλίου 2018.
  • Διευκολύνονται οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 20.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα . Οι ανωτέρω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Διαβάστε ακόμα:

Νέα χαλάρωση των capital controls | Η απόφαση απ’ το ΥΠΟΙΚ