Πώς θα πληρώνονται οι κληρικοί απ’ το Δημόσιο;

LIKE US ON FACEBOOK

Πώς θα πληρώνονται οι κληρικοί απ’ το Δημόσιο, τι ορίζει το σχέδιο ανάμεσα στη συμφωνία της Πολιτείας με την Εκκλησία;

Η δεύτερη συνάντηση της επιτροπής διαλόγου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την κατάρτιση Συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας είναι ακόμα σε εξέλιξη στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πώς θα πληρώνονται οι κληρικοί απ’ το Δημόσιο;

Δόθηκε δεκασέλιδο σχέδιο που ορίζει την υλοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία, το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο διαγράφει οριστικά όλες τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, από ελλιπής ενημέρωση ή από παρερμηνεύσεις, μετά την κοινή ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο του σχεδίου Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας της 6ης Νοεμβρίου 2018.

Συνεπώς το σχέδιο προτάσσει την κατάρτιση σ/ν, που χωρίζεται σε τρία μέρη.

Στο πρώτο μέρος θα κυρώνεται αυτούσιο το κείμενο της Συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας,με τη τελική μορφή του μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και τα υπόλοιπα δύο μέρη θα περιέχουν εφαρμοστικές διατάξεις για την μισθοδοσία των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, που είναι και τα βασικά ζητούμενα.

Η μισθολογία του κλήρου ωστόσο ωφελείται, αφού για πρώτη φορά κατοχυρώνονται η νομική θέση και τα δικαιώματα, μισθολογικά,συνταξιοδοτικά κ.α του κλήρου, με τις θεσμικές εγγυήσεις που παρέχει η κύρωση διμερούς συμφωνίας.

Το ξεχωριστό του προτεινόμενου σχεδίου σχετίζεται με την κύρωση της Συμφωνίας με νόμο, που συνεπάγεται ότι τα συμφωνηθέντα και κυρωθέντα με νόμο να μην καθίστανται πλέον δυνατά να τροποποιηθούν στο μέλλον μόνο από την μια πλευρά, δηλαδή μόνο με νόμο του κράτους. Όποια μεταβολή μόνο με νεότερη τροποποιητική Συμφωνία των δύο μερών θα είναι δυνατή.

Πώς θα πληρώνονται οι κληρικοί απ’ το Δημόσιο; Όσα προκύπτουν απ’ τη συμφωνία

  • Παραμένει αμετάβλητο και δεν θίγονται το υπηρεσιακό καθεστώς και η μονιμότητα, όπως ισχύει σήμερα, των κληρικών ως θρησκευτικών λειτουργών και υπαλλήλων ΝΠΔΔ.
  • Παραμένει αμετάβλητο και δεν θίγεται το ύψος των αποδοχών των κληρικών, το οποίο εξακολουθεί να καθορίζεται από το ενιαίο μισθολόγιο, όπως εκάστοτε ισχύει και ακολουθεί τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Παραμένει αμετάβλητος και δεν θίγεται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των αποδοχών των κληρικών, η οποία θα εξακολουθήσει να ενεργείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Η μισθοδοσία των κληρικών θωρακίζεται ακόμα περισσότερο εφόσον:

  • Ιδρύεται Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από το κράτος, σε αναγνώριση υποχρέωσης που θα απορρέει από κυρωθείσα με νόμο Συμφωνία, η δαπάνη μισθοδοσίας του αριθμού των σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικών. Τα σχετικά ποσά δεσμεύονται, υπό τον αυστηρό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ αποκλειστικότητα για τη μισθοδοσία του κλήρου, η οποία θα ενεργείται διά της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
  • Όπως έχει, ήδη, νομοθετηθεί, συνιστάται Μητρώο Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο εγγράφεται το σύνολο όσων μισθοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Μισθοδοσίας και υπέρ των οποίων κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα που σήμερα απολαμβάνουν οι κληρικοί (υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο, καταβολή μισθού από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής κ.λπ.).

Όλα τα παραπάνω κατοχυρώνονται με τρόπο που δεν επιτρέπει τη μονομερή ανατροπή τους από την Πολιτεία. Με το υφιστάμενο καθεστώς, τόσο η μισθοδοσία όσο και το υπηρεσιακό καθεστώς και τα δικαιώματα των κληρικών βρίσκονται σε επισφάλεια, καθόσον έχουν παραχωρηθεί με κοινό νόμο, δηλαδή, επαφίενται μονομερώς στη βούληση της Πολιτείας και, ανά πάσα στιγμή, μπορούν να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο με νεότερο νόμο.

Τι είχαν συμφωνήσει Ιερώνυμος-Τσίπρας;

Ιστορική συμφωνία ανάμεσα σε Πολιτεία και Εκκλησία

Photo: Eurokinissi/ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved