Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, το τελευταίο δίμηνο, παρατηρείται η αναίτια αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια είναι τα αίτια γι’ αυτό το συμβάν;

Πολλοί ήταν οι κάτοικοι της Αθήνας, που την πόρτα τους χτύπησαν αυξημένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Αυτό προκάλεσε δυσάρεστες εκπλήξεις σε όλους τους καταναλωτές, καθώς η τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι δεν δικαιολογούταν μόνο από την μεγάλη κατανάλωση ρεύματος.

Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές, διότι όπως έγινε γνωστό το αυξημένο κόστος δεν προέκυψε μόνο από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά από τη χρέωση ΥΚΩ και πιο ειδικά από τη χρέωση της νυχτερινής κατανάλωσης ( για τη χειμερινή περίοδο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί).

Πως δικαιολογείται όλο αυτό;

Περίπου στις αρχές του 2018 το υπουργείο ενέργειας προχώρησε στην αλλαγή των χρεώσεων στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, για την χρηματοδότηση των νησιών αλλά και των κοινωνικών τιμολογίων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Έτσι με την παραπάνω απόφαση αυτή η χρέωση άλλαξε και ο καταναλωτής πλέον θα πλήρωνε με την αυξημένη κλίμακα μόνο την υπερβάλλουσα ποσότητα.

Παρά τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, όμως, οι ΥΚΩ έπρεπε να λαμβάνουν ένα σταθερό για την κάλυψη των αναγκών των νησιών και των ευπαθών ομάδων. Για το λόγο αυτό έγιναν αλλαγές στις κλίμακες με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και νέες χρεώσεις.

Αναλυτικότερα οι κλίμακες από 4 έγιναν 3 (0-1600 κιλοβατώρες, 1601 -2000 κιλοβατώρες, 2001 και άνω) και καταργήθηκε η κλίμακα 2000- 3000 κιλοβατώρες. Παράλληλα αυξήθηκαν οι χρεώσεις:

  • στη δεύτερη κλίμακα από 0,0157 ευρώ/κιλοβατώρα σε 0,05 ευρώ/κιλοβατώρα
  • στην τρίτη κλίμακα στα 0,085 ευρώ/κιλοβατώρα από 0,03987 ευρώ/κιλοβατώρα για καταναλώσεις από 2000 – 3000 κιλοβατώρες και από 0,04488 ευρώ/κιλοβατώρα για καταναλώσεις άνω των 3000 κιλοβατώρες

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αυξημένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ προκύπτουν από την αλλαγή της νυχτερινής χρέωσης. Με αριθμούς… η παλιά χρέωση ήταν 0,00889 ανά κιλοβατώρα, αντιθέτως το ύψος κατανάλωσης της νυχτερινής χρέωσης πλέον θα είναι ίδιο με το κανονικό.

Τέλος, να σημειωθεί πως η χρέωση ΥΚΩ ισχύει για όλους ανεξαρτήτως παρόχου ρεύματος.

Διαβάστε ακόμα:

Η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη παγίδα στο επίδομα ενοικίου