Πολλά είχαμε ακούσει για το επίδομα στέγασης, συμφωνία που τελικά έκλεισε με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τέταρτη αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Ποιοι δικαιούνται το επίδομα στέγασης;

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα στέγασης και μήπως είσαι ένας από αυτούς; Το επίδομα θα δίνεται απ΄ τις αρχές του 2019 στα νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου και θα χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση ορισμένα νοικοκυριά θα δικαιούνται το ποσό των 70 ευρώ και άλλα των 2010. Αναλυτικά:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 105 ευρώ.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα στέγασης; Τα κριτήρια

 1. Εισοδηματικό κριτήριο: Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 12.000 ευρώ
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 16.000 ευρώ
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 20.000 ευρώ
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 24.000 ευρώ
 2. Κριτήριο ακίνητης περιουσίας: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
 3. Κριτήριο ύψους καταθέσεων: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ
  -Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 12.000 ευρώ
  -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 16.000 ευρώ
  -Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 20.000 ευρώ
  -Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 24.000 ευρώ
  -Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

  Μάλιστα οι αρχές θα μπορούν να προχωρούν ακόμη και σε κατ’ οίκον ελέγχους για να διαπιστώνουν την ακρίβεια των αιτήσεων οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Το επίδομα στέγασης καταβάλλεται κάθε μήνα με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Αν δεν έχεις δηλώσει στην αίτηση τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, τότε δεν θα καταβάλλεται το επίδομα.

Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.
Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1n ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Το Επίδομα Στέγασης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν ΕΚΑΣ το 2019 | Τα εισοδηματικά κριτήρια