Αναμένοντας την ΚΥΑ για το κοινωνικό μέρισμα, η οποία θα δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα ορίζει τα κριτήρια και το ύψος του επιδόματος, οι απορίες είναι πολλές. Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα; 10 ακόμη “μυστικά” που πρέπει να διαβάσεις.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αφού εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει και η πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα, ενώ το ποσό αναμένεται να καταβληθεί από τις 14 Δεκεμβρίου. Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα;

Όπως και πέρυσι, όσοι υπερήλικες άνω των 70 ετών πληρούν τα κριτήρια για την καταβολή κοινωνικού μερίσματος δεν χρειάζεται να κάνουν καθόλου αίτηση. Θα εντοπιστούν από το σύστημα με εσωτερικό έλεγχο και αυτομάτως θα πιστωθεί το επίδομα στους λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί σε εφορία ή ταμεία για την καταβολή σύνταξης ή επιδομάτων.

Και όσοι πρέπει να κάνουν αίτηση; Προσοχή σε αυτά τα λάθη

Μόλις ανοίξει η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για ένα διάστημα μέχρι να μπορέσει ο κάθε δικαιούχος να την υποβάλλει.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να προσέξουν 10 σημεία που μπορούν να γίνουν λάθη να οδηγήσουν σε μικρότερο μέρισμα ή και αποκλεισμό του δικαιούχου.

Ειδικότερα, τα 10 σημεία όπως τα αναφέρει και το news247:

  1. Κατ αρχήν θα πρέπει να ελεγχθούν τα προσωπικά στοιχεία που έχει ανακτήσει το σύστημα από την ΑΑΔΕ και το ασφαλιστικό ταμείο του ενδιαφερόμενου κατόπιν εξουσιοδότησης το υποψήφιου δικαιούχου. Λάθος ΑΦΜ διεύθυνση κατοικίας ή ονοματεπώνυμο θα πρέπει να διορθωθούν στο πλησιέστερο ΚΕΠ.
  2. Με δεδομένο ότι το νοικοκυριό εκτός από τα μέλη περιλαμβάνει και τους φιλοξενούμενους ( γεγονός που αυξάνει το ποσό του μερίσματος ) θα πρέπει να ελεγχθεί η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου όπως αναγράφεται στο Ε1 για τα εισοδήματα του 2017 Αν για κάποιο λόγο τα στοιχεία έχουν αλλάξει θα πρέπει να συμπληρωθούν στους σχετικούς πίνακες όλα τα μέλη του νοικοκυριού είτε είναι συγγενείς εξ αίματος είτε φιλοξενούμενοι.
  3. Όσοι σπουδάζουν (μέχρι την ηλικία των 25 ετών) θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και συμπεριλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση των γονέων τους ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Συνεπώς, δε μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2018 και μετά και ενδεχομένως δεν εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση θα πρέπει επίσης να προστεθούν στα μέλη του νοικοκυριού αφού θα αυξήσουν το ποσό του.
  4. Το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψιν για την κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνικό μέρισμα θα είναι το οικογενειακό . Άρα αν συνολικά το ποσό που προκύπτει τα κριτήρια ακόμη και αν η αίτηση γίνει από κάποιο άνεργο μέλος του νοικοκυριού η αίτηση θα απορριφθεί Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζονται τα συνολικά ποσά είτε αυτά φορολογούνται κανονικά είτε απαλλάσσονται από το φόρο είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων όλων των μελών του νοικοκυριού. Ο υπολογισμός γίνεται αφού έχουν αφαιρεθεί οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και προ φόρων.
  5. Τα επιδόματα αναπηρίας συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος. Ωστόσο, οι υψηλότερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ισοδύναμου εισοδήματος. Συνεπώς, μεταξύ νοικοκυριών με την ίδια ακριβώς σύνθεση, ευνοούνται αυτά που περιλαμβάνουν μέλη με προβλήματα αναπηρίας.
  6. Σε περίπτωση γάμου ή διαζυγίου του δικαιούχου μέσα στο 2018 μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα ληφθούν υπ όψιν τα στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση που αποτυπώνονται στην φορολογική δήλωση .
  7. Όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό για εργασία αλλά έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το 2018 και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα.
  8. Το κοινωνικό μέρισμα θα είναι ως γνωστό αφορολόγητο και ακατάσχετο . Επίσης δεν θα υπολογιστεί στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα με κίνδυνο να χαθούν άλλα επιδόματα ( πχ το εισόδημα στέγασης ή θέρμανσης ) που δικαιούται το νοικοκυριό.
  9. Η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντα θα αποτυπωθεί όπως έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση . Συνεπώς αγορές ή πωλήσεις ακινήτων που δεν έχουν περιληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν για τον υπολογισμό του μερίσματος.
  10. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την εκταμίευση του ποσού του μερίσματος πρέπει να είναι αριθμητικά σωστός . Μάλιστα , αν δεν έχει γίνει ήδη , για την αποφυγή λαθών που μπορεί να οδηγήσουν σε κατασχέσεις ή άδικη φορολόγηση του κοινωνικού μερίσματος καλό θα είναι ο δικαιούχος να δηλώσει ηλεκτρονικά το συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνικό μέρισμα: Ποια τα κριτήρια, πώς γίνονται οι δηλώσεις, πότε θα το λάβετε